TRAININGSACTEUR


Als trainingsacteur zorg ik ervoor dat de deelnemers in een training praktijksituaties kunnen oefenen waardoor ze leren welk gedrag effectief is of niet effectief.


Het leerproces van de deelnemer staat voor mij hierbij centraal. Ik zie mezelf graag als levend oefenmateriaal waarop deelnemers gedrag kunnen uitproberen.


Elke deelnemer heeft zijn eigen leerbehoefte en daar pas ik mij op aan. Ik probeer hiervoor -in samenwerking met de trainer- een veilige setting te creëren waarin leren voorop staat.


Mensen leren het best wanneer ze weten wat ze goed doen. Dit zorgt ervoor dat ze meer open staan voor verbeterpunten. Door deelnemers te laten ervaren wat hun gedrag met een ander doet en ze bewust te maken van de eigen rol die ze daarin spelen, worden ze in staat gesteld om stappen te zetten. Soms gebeurt dit al tijdens de oefensituaties.